Každý uživatel musí znát rizika spojená s využíváním moderních technologií a dle toho se chovat.